Til bedriftseieren: Dette bør du vite

Som eier og leder av en bedrift er det mange ting man må ha kontroll på, og som man har overordnet ansvar over. Når det gjelder ansettelser og ivaretaking av de ansatte er det mange viktige punkter å ta hensyn til. Det er ingen tvil om at det største og mest kostbare punktet på lista over utgifter er bemanning, og det er enda mer kostbart å måtte ansette nye folk. Derfor har vi her samlet en kort oversikt over hva en bedriftseier bør vite om sine ansatte.

Frynsegoder

Mange bedriftsledere ser ikke den store verdien av nettopp dette med å gjøre de ansatte ekstra fornøyde. Hovedpoenget med å ha bonusordninger og frynsegoder er nettopp det å gjøre de ansatte glade og fornøyde. En ansatt som liker jobben sin og som trives, vil ikke bare være mer effektiv, men også mer lojal. Det er mye billigere å beholde en ansatt ved bruk av bonusordninger og frynsegoder enn å ansette nye folk.

Opplæring og videreutvikling

Det er viktig at man ikke bare antar at de ansatte utvikler og oppsøker ny kunnskap selv. Tar man dette punktet for gitt, vil man fort bli stående med en stab som ikke utfører oppgaver i henhold til instruks, og som ikke innehar den nødvendige kunnskapen. Ved å bruke nok tid og ressurser på opplæring og videreutvikling av ansatte vil de føle seg ivaretatt, og lojaliteten til bedriften blir større.

Kunnskap er viktig for alle som ønsker å gjøre en god jobb, og derfor er det spesielt viktig at en nyansatt får den opplæringen og oppfølgingen som trengs. Dersom dette gjøres skikkelig vil starten på arbeidsforholdet være godt, og legge et godt grunnlag for et langvarig forhold. Ved å også tilby videreutvikling vil man ytterligere styrke dette forholdet.

Nyansettelser

Man kommer ikke unna å måtte ansette ny bemanning ved ujevne mellomrom, og da er det viktig at man har en god prosess slik at ansettelsen blir langvarig. Ved å bruke bemanningsbyråer som Temp-Team vil man ha god støtte i ryggen under utvelgelsesprosessen, og helt frem til en endelig ansettelse.

Byråene har god kunnskap til databasen sin, og vil kunne sile ut en god håndfull personer som passer godt til stillingen som utlyses. De har også god erfaring på hvilke typer mennesker som passer godt i hvilke typer jobber, og har derfor alle forutsetninger for å kunne gjøre en god match til stillingen. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *